เกี่ยวกับเรา

DDC Heat Control

แจ้งเตือนเรื่องอากาศร้อน

แจ้งเตือน, ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อเตือนภัยเรื่องอากาศร้อน

เกี่ยวกับ Appllication

Application "DDC Heat Control" เป็นระบบการแจ้งเตือนเรื่องสภาวะอากาศร้อน ให้กับประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย เพื่อเตรียมการป้องกัน, ตรวจสอบ หรือดูแลตัวเองได้อย่างทันท่วงที พร้อมด้วยสาระความรู้ด้านการดูแลสุขภาพต่างๆมากมาย และแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดูแลและป้องกันสุขภาพ เกี่ยวกับสภาวะอากาศร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ